Waterschappers omarmen thuiswerken

2 september, 2020 —  

Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten, willen in de toekomst