‘Lockfree’ genieten van vrijheid in geloof bij Vrijzinnig Kampen

Geplaatst op 8 juli, 2021 om 11:56 | In de categorie:

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder organiseert regelmatig zogenoemde ‘Zondag Anders’ kerkdiensten, die ook voor niet-kerkelijken een mooi moment van bezinning kunnen zijn. Zondag 18 juli staat de eerstvolgende gepland. De paraplu van deze Zondag Anders is: ‘groeien’. ‘Welkom bij onze eerste lockfree samenkomst’, zegt voorganger Anneke van der Velde. Lockfree slaat hier niet alleen op de versoepelde coronamaatregelen, maar ook de manier van geloven. Want dat is bij de vrijzinnigen zonder dogma’s, zonder voorgeschreven regels. Daarom ook wordt iedereen – buiten en binnen de kring van de Vereniging van Vrijzinnigen – van harte uitgenodigd een bijdrage aan de dienst te leveren.

In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging. Teksten uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod. Onze eigen ervaring staat centraal. We horen en zingen liederen die niet gebruikelijk zijn in een reguliere kerkdienst. Dat is zoeken soms, in vorm en inhoud. Maar dat doen we graag als vrijzinnigen’, vertelt Anneke. ‘Bij al dat menselijke zoeken, hebben we licht nodig. Licht dat ons inzicht geeft, verbinding creëert, licht dat ons doet uitstijgen boven het platte, menselijke bestaan.’

Wat inspireert jou?
Anneke: ‘Nu we zo goed als vrij zijn van de beperkende coronamaatregelen, is er weer alle ruimte en vrijheid om als mens te groeien en te bloeien. De zomertijd brengt die sfeer ook mee. De Zondag Anders dienst zal daarom als thema ‘groeien en bloeien’ hebben. Wat betekent dat thema in je leven? Wat zijn momenten in je leven die tot groei hebben geleid? Wat heeft je daarin gevoed? Kun je, als je ouder bent, nog perioden van ‘groei en bloei’ doormaken? Wat inspireert je om te groeien? Maar ook vragen we ons af ‘Wat hindert je, waardoor voel je je beknot?’ Is er iets gebeurd in je leven waardoor je groei tot stilstand is gekomen?’ Natuurlijk heeft Anneke er passende muziek, gedichten en verhalen bij gezocht. ‘Ik hoop op een ‘ouderwetse’, feestelijke, mooie Zondag Anders dienst, waarin we weer putten uit verschillende bronnen.’ De dienst zal weer plaatsvinden in het verenigingsgebouw Levensbron aan de Vloeddijk. ‘Natuurlijk weer gezellig met koffie na.’ De dienst start om 10.15 uur. 

Iedereen – buiten en binnen de kring van de Vereniging van Vrijzinnigen – is van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Graag even melden bij Anneke: veld5834@planet.nl. Je mag zelf iets zeggen in de bijeenkomst, maar ook muziek, poëzie en teksten aanleveren. ‘En wie weet ook echte groei en bloei in de vorm van bloemen en planten die je wilt laten zien!’


Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.