Hoe klimaatbestendig is uw straat? Praat mee!

Geplaatst op 4 maart, 2021 om 8:01 | In de categorie:

Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan nemen toe. Hoe kwetsbaar is uw straat bij een extreme plensbui of tijdens een hittegolf? En wat kunt u daar zelf aan doen? Ontdek het met ‘de staat van je straat’!

Samen met ingenieursbureau Sweco heeft gemeente Kampen het instrument ‘de staat van je straat’ ontwikkeld. Dit is een middel waarmee iedere inwoner tot op straatniveau kan zien welke invloed klimaatverandering mogelijk kan hebben.

In ‘de staat van je straat’ ziet u de kaart van Kampen, waarop u kunt inzoomen tot uw eigen straat. Op basis van verschillende meetgegevens zijn er kaarten gemaakt voor hitte, droogte, overstroming en wateroverlast. De gevolgen hiervan voor uw straat zijn ingekleurd met labels in een schaal van A (groen; gering effect) tot en met E (rood; ernstig effect). Zo kunt u zelf zien hoe het ervoor staat in uw straat.

Ook kunt u lezen welke maatregelen u zelf zou kunnen treffen om de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast of overstroming tegen te gaan. Graag gaan we hierover met u in gesprek; ook om te bekijken wat we er als gemeente aan kunnen doen.

Stresstest klimaatadaptatie

In 2019 heeft de gemeente Kampen een stresstest klimaatadaptatie uitgevoerd. Daarbij is gekeken in hoeverre de gemeente kwetsbaar is voor wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Landelijk is afgesproken dat iedere gemeente zo’n stresstest uitvoert, vervolgens samen met alle betrokkenen bepaalt of maatregelen nodig zijn en die maatregelen opneemt in een uitvoeringsprogramma.

Het was de bedoeling dat in 2020 alle inwoners van Kampen de mogelijkheid zouden krijgen om mee te praten over klimaatadaptatie. Doordat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk was om fysieke bijeenkomsten te organiseren, is dat in de meeste wijken helaas niet gebeurd.

Omdat fysieke bijeenkomsten nog altijd niet mogelijk zijn, kiest de gemeente Kampen nu voor een digitaal alternatief. De reden dat ze dit doen is dat we de inbreng van inwoners mee willen nemen wanneer we het hebben over maatregelen.

In hoeverre is het bijvoorbeeld een probleem dat er water op straat blijft staan? In de ene straat zal dit geen grote problemen opleveren, in een andere straat zijn maatregelen misschien wel nodig.

Bij het opstellen van de te nemen maatregelen, is de inbreng van bewoners daarom van groot belang. Wat we in de gesprekken ophalen, nemen we mee in het uitvoeringsprogramma dat in april 2021 afgerond wordt.

Praat mee!

Graag nodigt de gemeente u uit om de kaarten te bekijken en mee te praten onder leiding van klimaatregisseur Stan Vergeer. Dat gebeurt in een online informatiebijeenkomst, waarin de gemeente kijkt naar uw straat en graag uw wensen en ideeën horen over maatregelen. Dat kan op:

  • dinsdag 9 maart van 19.30 tot 20.30 uur
  • vrijdag 12 maart van 15.00 tot 16.00 uur
  • maaandag 15 maart van 19.30 tot 20.30 uur
  • donderdag 18 maart van 19.30 tot 20.30 uur

De informatiebijeenkomst wordt online gehouden. U kunt u aanmelden met uw naam en straat bij Stan Vergeer via s.vergeer@kampen.nl. Na aanmelding ontvangt u toegang tot de vergadering en een praktische handleiding.

Bron: gemeente Kampen