Wat doen we met Seveningen? Denk mee!

Geplaatst op 16 september, 2020 om 9:14 | In de categorie:

Meer recreatie op en om het water? Voorrang voor watersporters? Of juist ruimte voor nieuwe natuur? U kunt hier binnenkort over meepraten en denken!

De gemeente heeft voor het gebied Ganzendiep (ruwweg van het Gat van Seveningen tot aan Grafhorst) drie scenario’s geschetst. Aan de hand van deze scenario’s willen zij graag met u van gedachten wisselen over wenselijke of juiste onwenselijk ontwikkelingen in het gebied.

De scenario’s zijn:

1. Volle vaart vooruit met de vrijetijdseconomie

In dit scenario willen we de kansen van het gebied volop benutten om het ‘nautische profiel’ en de vrijetijdseconomie van onze gemeente Kampen een flinke impuls te geven, bijvoorbeeld door het aantrekken en vasthouden van bezoekers van buiten. We zijn daarbij op zoek naar bijzondere ideeën die iets nieuws toevoegen aan het (nautische) profiel van onze gemeente; ideeën voor het aantrekken en vasthouden van bezoekers van buiten. Heeft u een idee om mensen te trekken? Praat mee!

2. Ontspannen recreëren en wonen aan het Ganzendiep

In dit scenario heeft het gebied heeft vooral betekenis voor bewoners van IJsselmuiden en Kampen als plek voor vrijetijdsbesteding, verenigingsleven en als bijzondere plek om te wonen. Hierbij wordt vooral voortgebouwd op de bestaande situatie. Vind u dat alles moet blijven zoals het nu is? Praat mee.

3. Ruimte voor natuur- en landschapsbeleving

De natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten van het gebied staan centraal in dit scenario. Uitgangspunt is het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten. Bestaande functies in het gebied kunnen daarin blijven bestaan. Nieuwe ontwikkelingen in het gebied moeten bijdragen aan het  versterken van de natuur- en landschapsbeleving vanaf land én water. Wilt u dat vooral de natuur behouden moet blijven? Praat mee!

Praat mee!

U kunt meepraten tijdens twee informatieavonden, waarin we de scenario’s bij langs lopen. Dat kan zowel online als fysiek, in het gebied waarover het gaat. Dat kan op dinsdagavond 29 september, vanaf 19.00 uur inloop, aanvang om 19.30 uur tot circa 21.00 uur in het gebouw van stichting Martin Gasman aan de Seveningseweg 3 te Kampen. Of op donderdag 1 oktober om 19.30 uur via een online sessie.

Voor beide avonden is aanmelden verplicht, vanwege de coronamaatregelen. Dat kan door een mail met uw naam en adresgegeven te sturen naar projectleider Jan Pieter Romijn via j.romijn@kampen.nl(link stuurt een e-mail). U krijgt dan per mail meer informatie toegestuurd.

Let op: De gemeente hanteert een maximum aantal deelnemers voor de fysieke informatieavond, dus meld u op tijd aan! Indien het maximum aantal deelnemers (ca 20.) voor de fysieke avond is bereikt krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de online avond.

Bron: gemeente Kampen