‘De dag dat we kanker verslaan is nabij!’

Geplaatst op 28 november, 2019 om 8:20 | In de categorie:

De liefde voor het KWF is hem bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Jos van der Weerd (35) trekt als voorzitter de kar van de SamenLoop voor Hoop Gemeente Kampen. In 2017 lanceerde hij, samen met een schare enthousiaste vrijwilligers, de eerste editie.

‘Maar ik wist, nog voordat de dag van start ging, dat ik dit veel vaker wilde gaan doen’, vertelt de man die ‘al bijna twintig jaar lang voor KWF bezig is’. Toen tijdens en na het evenement de enthousiaste reacties van deelnemers als een lawine over hem heen sloegen, was dit ‘een kroon op het werk van alle vrijwilligers en sponsoren’. Maar ook op de inzet van de voorzitter.

Jos: ‘Inmiddels is dit een persoonlijke drijfveer geworden. Ik weet zeker dat de dag waarop we kanker verslaan nabij is…’ Inmiddels staat hij in de startblokken van de tweede editie, toewerkend naar de kick-off op 21 januari 2020 in de Stadsgehoorzaal. Daar zal op grootse wijze het startschot voor de tweede SamenLoop voor Hoop Gemeente Kampen worden gegeven. Een editie die natuurlijk de eerste editie dient te overtreffen. ‘In deelnemers, vooral’, zegt hij. ‘Tenslotte gaat dit evenement vooral om verbintenis, om beleving…’

Natuurlijk is de achterliggende gedachte ook dat er op deze dag (veel) geld wordt ingezameld voor het KWF, maar dat is wat hem betreft wel van ondergeschikt belang. Een leuke bijkomstigheid van een dag die vooral mensen moet verbinden. ‘Maar laten we eerlijk zijn: met voldoende geld voor onderzoek, zullen we er uiteindelijk wel in slagen om deze vreselijke ziekte te verslaan. Wat we voor de komende editie nodig hebben?’ herhaalt hij de vraag. ‘Sponsoren? Deelnemers? Vrijwilligers?’

Tweede editie

De tweede editie van SamenLoop voor Hoop Gemeente Kampen vindt plaats van vrijdag 28 augustus 18.00 uur tot zaterdag 29 augustus 18.00 uur. ‘SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette waarmee we geld ophalen voor kankeronderzoek’, vertelt de voorzitter. ‘Deze 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren. Teamgenoten wisselen elkaar in deze tijd af zodat altijd iemand van hen aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. Tijdens de SamenLoop steunen we elkaar, staan we stil bij kanker en vieren we vooral het leven. Estafette betekent dus niet dat mensen moeten hardlopen, zoals menigeen vaak denkt.’

De 24-uurswandelestafette vindt op Sportpark Hagenbroek plaats. Tijdens die dag wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Deelnemers betalen 15 euro inschrijfgeld dat volledig ten goede komt aan het onderzoek. Daarnaast leert de ervaring dat heel veel teams extra geld inzamelen door zich door familie, vrienden en bedrijven te laten sponsoren. Daardoor komt er doorgaans veel meer geld binnen dan alleen het inschrijfgeld. Ook is er gedurende de 24-uurs wandelestafette een levendige braderie. Teams verkopen op deze braderie allerlei spullen waarvan ook de opbrengst ten goede komt aan deze editie van de SamenLoop voor Hoop.

‘Meehuilen met de wolven’

‘Ik ben al bijna twintig jaar betrokken bij het KWF’, verklaart Jos zijn keuze voor dit vrijwilligerswerk dat veel tijd en energie vergt. ‘Mijn moeder was jarenlang wijkhoofd van het KWF. Dat betekende dat ze ook de jaarlijkse collecte organiseerde.’ Dus liep hij zelf ook vaak. ‘Mijn moeder organiseerde het samen met haar zus, die er niet meer is. We zijn haar verloren aan die vreselijke ziekte.’ Toen zijn moeder na decennia vrijwilligerswerk graag wilde stoppen, nam haar zoon het stokje over. ‘Bij evaluatie van de collectes bleek dat mensen, doordat ze steeds minder contant geld in huis hebben, ook steeds minder geven. Dan kun je twee dingen doen: meehuilen met de wolven in het bos, of het tij keren. Eén van die dingen is het organiseren van de SamenLoop voor Hoop.’

Inmiddels hebben al honderd deelnemers zich aangemeld. ‘Voor veel mensen is augustus 2020 nog heel ver weg’, weet Jos. ‘Maar de tijd gaat snel.’ Dus zoekt hij nu graag wat meer de publiciteit en zullen vrijwilligers op diverse evenementen, markten en braderieën aanwezig zijn en informatie over SamenLoop voor Hoop met bezoekers delen. ‘Dat moet uiteindelijk resulteren in honderden nieuwe deelnemers.’ Mensen die natuurlijk allemaal een steentje bijdragen aan meer onderzoek, maar vooral, om in Jos’ woorden te blijven ‘samen het leven vieren en met elkaar verbonden zijn’.  Persoonlijk kan hij nu al heel erg uitkijken naar de ‘kaarsenceremonie’, waarbij een lint van brandende kaarsen de atletiekbaan van Isala zal verlichten; een herinnering aan alle dierbaren die door kanker zijn gestorven. ‘Dat is een erg mooi en emotioneel moment; een ceremonie die duidelijk maakt waar we dit voor doen…’

Stap voor stap

‘Gedurende de 24 uur van deze tweede SamenLoop voor Hoop vragen we stap voor stap extra aandacht voor het KWF, maar ook voor de mensen die aan kanker zijn gestorven, of die op datzelfde moment nog tegen deze vreselijke ziekte strijden’, vertelt Jos. Ook zullen eregasten – mensen die kanker hebben overleefd, of daar nog steeds tegen vechten – in een grote tent op het terrein in de watten worden gelegd. ‘Om even een dag te vergeten dat ze ziek zijn of ziek zijn geweest’, aldus Jos. Naast diverse teams voor volwassenen (vanuit het bedrijfsleven, verenigingen en sportclubs), wil de organisatie ook graag kinderen bij de SamenLoop betrekken.

‘Hiervoor hebben we een Kinderloop bedacht die 24 minuten zal duren.’ Deelname kost slechts drie euro (waarvoor deelnemers ook nog een eigen T-shirt krijgen). ‘Vorige keer liepen er 58 kinderen mee. Komend jaar willen we dit aantal graag verdubbelen.’ Binnenkort zullen vrijwilligers van Samenloop voor Hoop Kampen scholen benaderen en zo leerkrachten, kinderen en ouders attenderen op de Kinderloop. ‘De Kinderloop is fantastisch om te zien’, vertelt hij enthousiast. ‘Vergeet ook niet: wat we tijdens de SamenLoop voor Hoop aan geld voor onderzoek bijeen brengen, zal vooral voor deze generatie zijn. Want ik weet zeker: er komt een moment dat we deze vreselijke ziekte zullen verslaan…’

Tekst (C): Alex de Jong @ Attest Communicatie