Kampen Sociaal stelt vragen mislukte participatiewet

Geplaatst op 24 november, 2019 om 3:32 | In de categorie:

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mislukte participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde deze week in een evaluatie dat de wet mislukt is en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nagenoeg geen profijt hebben van de invoering van de wet.

De kansen op een betaalde baan binnen het bedrijfsleven of bij de overheid zouden moeten toenemen voor mensen die voor 2015 bij de sociale werkvoorziening werkten, dat blijkt nu niet het geval. Kampen Sociaal wil van het college weten of ze actie gaat ondernemen tegen het rijk en wat nu duidelijk aangetoond is, mensen die nagenoeg geen kans maken op een reguliere baan nu met rust gelaten worden.

In 2015 werd de participatiewet ingevoerd en sindsdien zijn er volgens het SCP te weinig mensen met een uitkering aan het werk gekomen en daalde de kans op werk voor mensen met een handicap. Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal: ‘Lager inkomen voor mensen met een handicap en tijdelijke contracten voor deze groep mensen maakt dat de wet bij lange na niet voldoet. Te hoge verwachtingen werden er geschapen. Nu het SCP dergelijke harde kritiek uit op de invoering van de wet willen we weten wat het college nu gaat doen met deze informatie. Mensen die een beschutte werkplek moeten hebben moeten die ook daadwerkelijk krijgen, thuiszitten is geen oplossing voor hen en is zelfs aantoonbaar ongezonder wat op termijn tot meer kosten leidt. Ook vragen we ons af of de gemeente veel energie moet steken in het begeleiden van mensen met de minste kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze groep heeft het meest baat bij een dagbesteding in een beschutte werkplek bij IMpact’

Het college kan volgens Boddeus met meerdere gemeenten aan de bel trekken bij het rijk: ‘Het vorige kabinet van VVD en PvdA kieperde de uitvoering van begeleiden naar werk voor bijstandsgerechtigden, jonggehandicapten en voor mensen die beschut werkten op het bordje van de gemeenten, uiteraard met een flinke bezuiniging. De afbraak van de sociale werkvoorziening moet worden teruggedraaid, Kampen moet daar het voortouw in nemen.’