Kampen was in de 17e eeuw allesbehalve ‘zwaar’ gelovig

Geplaatst op 4 november, 2019 om 10:00 | In de categorie:

Veel mensen associëren Kampen met termen als ‘zwaar’, ‘orthodox’ en ‘calvinistisch’. Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer ‘open’, ‘humanistische’ en ‘vrijzinnige’ leefsferen.

Van Kampen als een gereformeerd bolwerk kan pas vanaf 1920 worden gesproken. Donderdagavond 7 november, vanaf 20.00 uur, vertelt Jaap van Gelderen er alles over in Levensbron aan de Vloeddijk. Begin 17e eeuw vierde de remonstrantse overtuiging in Kampen hoogtij. Een overtuiging die gekleurd werd door verdraagzaamheid en ruimdenkendheid, uiteraard binnen het referentiekader van die tijd. Kampen was een remonstrants bolwerk.

Remonstranten veroordeeld

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond, waarin de remonstranten werden veroordeeld. Tijd voor de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder om eens in te zoomen op de tijd van de remonstranten en contra-remonstranten in Kampen. Historicus Jaap van Gelderen zal hierover een avond verzorgen op 7 november 2019. Cathien Steen, die namens de VvV deze avond in goede banen leidt: ‘Momenteel is er veel belangstelling voor Van Oldenbarnevelt en de strijd tussen Arminianen en Gomaristen. In historische verslagen kwam ik tegen dat Kampen een overwegend Arminiaanse stad was. Dat wordt ook in de tentoonstelling in het Historisch Museum hier in Kampen genoemd. Kampen was dus van oudsher vrijzinnig.’

Meer over de vrijzinnigen

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen.

Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: ‘Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?’ De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Levensbron, 7 november 2019, vanaf 20.00 uur; de toegang is gratis. Wel wordt een bijdrage van één euro voor koffie en/of thee gevraagd.

Tekst (C): Alex de Jong @ Attest Communicatie