SNS Historisch Centrum toont grafische werk Jacob Cornelis Gaal

Geplaatst op 9 oktober, 2019 om 10:03 | In de categorie:

De in 1796 in Oost-Souburg geboren Jacob Cornelis Gaal was een telg uit een artistiek geslacht dat wortelde in Middelburg. Zijn voorouders verdienden de kost als fabrikant, maar bekwaamden zich daarnaast als kunstenaar. Jacob Cornelis trad in hun voetsporen.

Na het overlijden van zijn vrouw vestigde Jacobus Cornelis zich in 1848 in Den Haag, dichter in de buurt van zijn in Delft studerende enige zoon. Toen ook deze stierf, vertrok hij in 1855 naar Kampen, waar een zus van hem woonde. Zij was getrouwd met de prominente trijpfabrikant P.H. Gallé, die naast zijn ondernemerschap verschillende maatschappelijke functies bekleedde. Ook andere leden van de familie Gaal vestigden zich in de stad.

Jacobus Cornelis woonde op verschillende Kamper adressen, onder meer aan de Nieuwstraat en de Oudestraat. Hij manifesteerde zich binnen de plaatselijke culturele kringen, bijvoorbeeld als voorzitter van het in 1840 opgerichte Teekengenootschap, waarvan toentertijd ook de schilders J.J. Fels en de gebroeders Hein lid waren.

In 1860 kreeg hij de opdracht voor het restaureren van de portretten van de Kamper Oranjegalerij, die hingen in het tussen 1830 en 1836 gebouwde Nieuwe Raadhuis. Die restauratie beviel het stadsbestuur zo goed dat ze besloten Jacob Cornelis de opdracht te geven voor het vervaardigen van de Oranjeportretten die nog ontbraken in de reeks. In de jaren 1861-1862 schilderde hij de beeltenissen van koning Willem III, koning Willem I, koning Willem II en prins Willem V. Voor elk portret ontving hij 300 gulden. Naast deze Oranjeportretten zijn er maar een paar schilderijen van Jacobus Cornelis bekend. Ook zijn er enkele tekeningen overgeleverd.

Omvangrijker is het grafische oeuvre dat van hem bewaard is gebleven en dat grotendeels uit etsen bestaat. Dit zijn waarschijnlijk kopieën naar drukken van zijn vader Pieter. Favoriete onderwerpen waren landschappen en vooral dieren. De etsen tonen de invloed van 17de-eeuwse grafici als Berchem en Dujardin.

Een representatief overzicht van Jacobus Cornelis grafische werk bevindt zich in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam en in de collectie van het SNS Historisch Centrum.

De tentoonstelling in het SNS Historisch Centrum is te zien van 9 oktober tot 19 december. Op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

SNS Historisch Centrum, Burgwal 43, 8261 EP Kampen (030-6333633).