Lezing Leusense Conferentie in Nieuwleusen

Geplaatst op 2 september, 2019 om 10:48 | In de categorie:

Op vrijdag 13 september 2019 hoopt ds. A. Bas (GKN) in Nieuwleusen (Maranathakerk,  Burg. Van der Grondenstraat 73) een lezing voor de Leusense Conferentie te verzorgen.

Ds. A. Bas uit Kampen hoopt dan met ons stil te staan bij het thema ‘Een kerk die leeft, is een kerk die spreekt’.

Direct nadat de Reformatie begonnen was, hebben heel wat mensen een persoonlijke geloofsbelijdenis op papier gezet. Meestal gebeurde dat, omdat de Inquisitie hen daarnaar vroeg. Als je kijkt naar de kerkelijke belijdenissen die in die tijd zijn opgesteld, valt het op dat ze nauw aansluiten bij de vragen van hun tijd. Terecht vinden we het belangrijk, om ons hartelijk te binden aan de belijdenisgeschriften die ons vanuit het verleden zijn overgeleverd. Behalve op de vragen van toen gaan die namelijk ook in op wat op basis van de Schrift nog altijd de kern van ons geloof is en heeft te zijn, en hebben ze op die manier ook een verbindende functie. Tegelijk blijft wel de vraag over, hoe houden we als kerk ons belijden actueel? Hoe gaan we als kerk in op de vragen van deze tijd?

De conferentie is vrij toegankelijk, ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden. Na afloop is er koffie en thee, en gelegenheid voor ontmoeting. Jong en oud van harte welkom! Meer informatie: www.leusenseconferentie.nl.