Ledenvergadering Dorpsbelangen Wilsum: nieuw logo onthuld

Geplaatst op 12 mei, 2019 om 2:39 | In de categorie:

Op 9 mei heeft de vereniging Dorpsbelangen Wilsum haar jaarlijkse leden vergadering gehouden. De voorzitter Steffen Hofstra moest door omstandigheden verstek laten gaan en Mascha Heldoorn heeft hem vervangen en alles aan elkaar gepraat.

Ook waren er diverse raadsleden van de gemeente aanwezig zoals de wijkwethouder; Irma van der Sloot, de wijkverbinder Julian Aarten en de wijkagente Coby Peters. Op deze ledenvergadering is Jan Boom gekozen als nieuwe vrijwilliger en werd hem de beker door de vorige vrijwilliger Albert Boeve overhandigd. In de ledenvergadering werd het winnende nieuwe logo van Wilsum bekend gemaakt. Deze is door Niels de Jonge gemaakt. Het nieuwe logo is:

Helaas kon Niels niet aanwezig zijn en zijn ouders hebben de bloemen die aan hem  zou zijn uitgereikt in ontvangst genomen.