Lezingen Kamper kunsthistoricus Trudi Brink

Geplaatst op 25 september, 2018 om 10:14 | In de categorie:

Ze is beeldhouwer, kunsthistoricus en doceerde jarenlang didactiek aan de Kunstacademie in Kampen en Zwolle. In samenwerking met meerdere universiteiten werkte Trudi Brink de laatste jaren mee aan diverse onderzoeken naar grafmonumenten en de cultuurhistorische betekenis ervan. Over deze Nederlandse begraafcultuur verzorgt zij in oktober een serie lezingen bij Quintus.

‘Niet bepaald een vrolijk thema, zou je in eerste instantie denken. Maar de begraafcultuur zegt heel veel over de manier waarop mensen in het leven stonden en staan.’ “Waar de interesse voor de begraafcultuur vandaan komt? Ik denk al vanuit mijn jeugd. We woonden als gezin aan de Cellesbroedersweg. Ik kan mij goed herinneren hoe ik in de vensterbank gefascineerd toekeek als er een begrafenisstoet voorbijkwam en mij dan afvroeg hoe die in vredesnaam in de hemel moest komen”, glimlacht Trudi. In haar lezingen bespreekt ze de Nederlandse begraafcultuur tussen 1530 en 1640. “Verschillende typen grafmonumenten komen hierin aan de orde: tombe, wandsculptuur en grafzerk. In de genoemde periode spelen vele ontwikkelingen een rol die van belang zijn als opmaat tot de zeventiende, zogeheten ‘gouden’ eeuw. Denk aan de invloed van de reformatie en de renaissance, de opkomst van het humanisme en de
ontwikkeling van de steden. Ook aan de manier waarop de doden herdacht werden en de grafmonumenten vormgegeven, vallen de veranderingen in de opvattingen af te lezen. In de lezingen belicht ik de beeldhouwwerken vanuit sociaalhistorische, religieuze en kunsthistorische perspectieven.” Trudi benadrukt de laagdrempeligheid van de lezingen. “Ze zijn voor iedereen toegankelijk en interessant. Je hoeft geen voorkennis te hebben of boeken te bestuderen. De dood is een mysterie en onlosmakelijk met het leven verbonden. In iedere stad of elk dorp vertellen
grafmonumenten hoe mensen ooit leefden en dachten. Ik hoop met mijn lezingen het publiek de ogen te openen voor wat er ónder hun voeten ligt bij het bezichtigen van een kerk. Vaak kijk je vooral naar het orgel, het gewelf of de glas-in-loodramen terwijl er op de vloer een schat aan kennis en kunsthistorische waarde te vinden is.”

 

Tijdens de eerste lezing op 2 oktober geeft Trudi een inleiding in het onderzoeksgebied van de dodengedachtenis. Aan bod komen de verschillen tussen rooms-katholieke en protestantse grafmonumenten en diverse voorbeelden uit de kerken van Kampen. Onderwerpen van de tweede lezing op 9 oktober zijn de grafmonumenten die waarschijnlijk door Colijn de Nole – bekend van de schouw in de Schepenzaal van Kampen – vervaardigd werden. De bijzondere, renaissancistische grafzerken in Friesland staan centraal tijdens de derde en laatste lezing op 16 oktober. Met een
publicatie over deze Friese grafzerken in het gerenommeerde Britse tijdschrift The Journal of the Church Monument Society won Trudi Brink in 2017 een 1e essayprijs. In de lezing vertelt ze over de functie van de signatuur van de beeldhouwer op deze objecten en besteedt aandacht aan het productieproces van de grote, rijk bewerkte, Friese grafstenen. De lezingen vinden plaats in Quintus aan de Vloeddijk 38 en beginnen om 19.30 uur. De entree is €12,50 per lezing. Kijk op quintuskampen.nl voor meer informatie of het inschrijven voor een voordelig passe-partout van €25. Bellen kan ook: 038-3371200.