Baggeren havens gemeente Kampen

Geplaatst op 25 september, 2018 om 9:39 | In de categorie:

In opdracht van de gemeente Kampen voert Beens Dredging baggerwerk uit in diverse (jacht)havens in de gemeente Kampen.

Baggeren is nodig omdat kanalen, rivieren, vaarten en sloten steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Schepen kunnen hier hinder van ondervinden of vastlopen. Baggeren is het verwijderen van slib van de waterbodem. Slib of bagger ontstaat door plantenresten, bladeren en bodemmateriaal. De aannemer verwijdert de bagger met een kraan op een baggerponton (Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzee).

 

De aannemer voert het werk uit vanaf september. De werkzaamheden zijn in december afgerond. De aannemer baggert de Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzeehaven in september. De overige locaties (Nieuwe Buitenhaven, Koornmakerpoort, Keteleilandhaven,’t Ponton, de Riette, havens in ‘s-Heerenbroek, IJsselmuiden, Wilsum, Barend Aalbers en de Bovenhaven zijn in oktober, november en december aan de beurt.

 

De aannemer beschermt zijn medewerkers daar waar nodig door gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gebruik van wegwerpoveralls. Voor de omgeving zijn er geen risico’s, omdat zij niet in contact komen met baggergrondstoffen. Voor de afstemming van het baggerwerk heeftl overleg plaatsgevonden met de havenbeheerders.

Foto: Gemeente Kampen