Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen

Geplaatst op 11 september, 2018 om 10:47 | In de categorie:

De gemeenteraad houdt op donderdag 13 september weer een raadsspreekuur.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

 

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt om 19.30 uur. Aansluitend staat een raadsvergadering gepland. Men wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn zonder zich vooraf aan te melden. In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van september aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 11 september.

 

Dee negen fracties kunnen in één keer worden toegesproken, of men kan ervoor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan.