Natuurontwikkeling Zalkerwaard is een succes

Geplaatst op 30 augustus, 2018 om 10:01 | In de categorie:

Natuurvereniging IJsseldelta vindt de natuurontwikkeling in de Zalkerwaard een groot succes. Dat concludeert de vereniging na enkele veldbezoeken van de plantenwerkgroepen van de vereniging en die van de KNNV uit Zwolle.

In totaal werden tijdens die veldbezoeken niet minder dan 221 verschillende plantensoorten gevonden, veel meer dan verwacht. De Zalkerwaard is het gebied dat wordt ingesloten door het Zalkerbos, het Veerpad en de IJssel, dicht bij het bekende pontje. Een flink deel van dat gebied werd in de winter van 2016/ 2017 afgeplagd om het geschikter te maken voor bijzondere planten. Aanleiding daarvoor was de verdieping van de IJssel bij Kampen, een van de maatregelen van ‘Ruimte voor de rivier’. Dat project is bedoeld om de waterveiligheid in het gebied te vergroten maar leidt ook tot schade aan de natuur, die onder meer hierdoor is gecompenseerd. Daartoe is de bovenste laag met bemeste landbouwgrond weggegraven, waarbij er zorgvuldig op is gelet dat de hoogteverschillen in het perceel in tact bleven.

 

Coördinator Niels Jeurink: “Omdat de voor planten zeer bijzondere Vreugderijkerwaard net aan de andere kant van de IJssel ligt waren de verwachtingen hooggespannen: zouden de daar voorkomende planten zich ook in de Zalkerwaard vestigen?” Het antwoord op die vraag is dat dat voor een aantal soorten inderdaad het geval is. Sommige bijzondere soorten kwamen al langer in het gebied voor, bijvoorbeeld in de berm van het Veerpad, zoals kruisdistel, geel walstro en de ook geel bloeiende sikkelklaver. Ook is de vegetatieontwikkeling versneld door hier na het plaggen hooi uit het natuurreservaat Cortenoever van Staatsbosbeheer te verspreiden. Jeurink: “Maar de vegetatieontwikkeling
gaat heel snel en levert ook een aantal heel onverwachte vondsten op. Zo waren de vondsten van tripmadam (een soort vetkruid), duifkruid, grote tijm en wilde averuit (een bijna verdwenen alsem-soort), zonder meer spectaculair te noemen. Het is nog geen echt stroomdalgrasland zoals de bedoeling is maar de ontwikkeling gaat zeker in die richting. We zijn erg benieuwd hoe de vegetatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Samen met de
beheerder, Staatsbosbeheer, willen we dat goed in de gaten gaan houden.”