Week van de alfabetisering

Geplaatst op 30 augustus, 2018 om 10:05 | In de categorie:

2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen in het dagelijks leven tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook: (klein)kinderen voorlezen.

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook problemen met digitale vaardigheden. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede.

Om aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Hoe meer mensen ervan weten, hoe meer we er samen aan kunnen doen. Van 3 t/m 9 september komen in het hele land bibliotheken, gemeenten, bedrijven, ziekenhuizen, scholen en vele mensen in actie voor een geletterd Nederland, zodat meer mensen de kans krijgen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

In Kampen zijn meer dan 6.000 mensen laaggeletterd. De gemeente, de Bibliotheek, CJG en andere partners hebben de samenwerking geïntensiveerd met als doel de komende jaren meer van hen te bereiken en door te verwijzen naar het Taalpunt. De Bibliotheek Kampen organiseert in de Week van de Alfabetisering diverse activiteiten om ervoor te zorgen dat het Taalpunt nog beter bekend is bij de lokale (aanstaande) professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De week wordt afgesloten met een vrijdagmiddagborrel voor vrijwilligers en netwerkpartners. Tijdens de borrel zullen
wethouder van der Sluis en wethouder van der Sloot tevens het glas geheven op de 5de verjaardag van het Taalpunt in Kampen.

Vrijwilliger worden? Taalvragen?
Het Taalpunt bevindt zich op de eerste verdieping van de Bibliotheek Kampen, in de Stadskazerne
(Oudestraat). Er is een inloopspreekuur op dinsdagavond van 18-20 uur en op woensdagochtend van
10-12 uur. Taalpuntdocent Valerie Kiesouw is daarnaast bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van
10-14 uur via telefoonnummer 038 – 333 18 28 of per mail: taalpunt@bibliotheekkampen.nl.