Ervaringen cliënten Wmo en Jeugd overwegend positief

Geplaatst op 5 juli, 2018 om 2:24 | In de categorie:

De gemeente Kampen heeft in mei onderzoek laten doen naar de ervaringen van cliënten op het gebied van Wmo en Jeugd. Het ging hierbij om zorg die in 2017 is geleverd. Gemeenten zijn sinds 2016 verplicht om deze onderzoeken uit te laten voeren. De resultaten van beide onderzoeken laten, net als in voorgaande jaren, een overwegend positief beeld zien. De onderzoeken zijn uitgevoerd door I&O Research.

 

Uit beide onderzoeken blijkt dat de sterken punten vaak te maken hebben met de kwaliteit van de begeleiding en de benadering door de hulpverleners. Er is bij cliënten veel waardering voor het persoonlijke contact, dat zij hun verhaal kwijt kunnen en dat er naar ze geluisterd wordt. Ook het komende jaar blijft de gemeente Kampen inzetten op het geven persoonlijke aandacht.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het is goed om te zien dat de persoonlijke aandacht in de zorg wordt gewaardeerd. De inwoners weten goed waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag en zijn positief over de ondersteuning. Ook het komende jaar zetten wij ons samen met onze partners in om de gevraagde zorg te leveren, de wachttijden aan te pakken en de kwaliteit waar mogelijk te verbeteren.”

Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning gegroeid

Het afgelopen jaar is meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid voor Wmo-cliënten om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Deze kan informatie, advies en algemene ondersteuning geven. Ook kan de ondersteuner bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het intakegesprek. Hoewel de bekendheid is toegenomen van 23% naar 28%, blijft de gemeente zich inzetten om de bekendheid te vergroten.

Wachttijden voor juiste zorg blijven aandachtspunt

Een punt van verbetering bij de jeugdzorg is de lange wachttijd voordat de juiste zorg wordt geleverd en dat er soms teveel ruimte tussen de afspraken zit. Samen met het CJG en jeugdhulpinstanties streeft de gemeente Kampen naar zo kort mogelijke doorlooptijden. De gemeente en zorgaanbieders blijven de wachtlijsten analyseren en zetten waar nodig extra acties in gang om de doorlooptijd te verkorten.

Voor ieder onderzoek zijn 1000 cliënten uitgenodigd. Van de Wmo-cliënten hebben 438 personen de vragenlijst ingevuld (44%). Aan het onderzoek bij Jeugd-cliënten hebben 199 cliënten meegedaan (20%). De resultaten worden aangeleverd bij VNG Realisatie (Wmo) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Jeugd). In 2016 zijn de resultaten van beide onderzoeken gebruikt voor de evaluatie van het gemeentelijke beleidsplan sociaal domein. De uitkomsten van vorig jaar en dit jaar worden meegenomen bij het opstellen van nieuw beleid voor het sociaal domein.