Intensieve aanpak nodig voor energietransitie in Kampen

Geplaatst op 10 juni, 2018 om 10:00 | In de categorie:

De uitvoering van de acties uit het gemeentelijk Energieplan 2016-2020 in Kampen loopt goed, maar de effecten zijn nog onvoldoende om een wezenlijke daling van de CO2 uitstoot te realiseren. Dit is overigens een landelijk trend. Naast een intensieve lokale aanpak die breed maatschappelijk gedragen wordt, zijn aangepaste regelgeving en middelen op Rijksniveau of provinciaal niveau nodig om de energietransitie waar te kunnen maken.

 

 

De uitstoot van CO2 in Kampen is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de gemeente tussentijds wel gegroeid is. We zien dat het aantal gas- en elektra-aansluitingen is toegenomen. Dit betekent dat er wel degelijk wordt bespaard. Daarnaast is de hoeveelheid energie die per aansluiting wordt afgenomen ook gedaald. Die trend zet zich al een aantal jaren door. Voor de CO2 uitstoot telt echter het totaal. Dat totaal daalt niet en daarmee is duidelijk dat nog forse ingrepen nodig zijn.

Gemeentebreed wordt ongeveer 21 % van ons elektraverbruik op eigen bodem duurzaam opgewekt (vooral windenergie en zonne-energie). Voor het gasverbruik geldt dat gemeentebreed 8% duurzaam wordt opgewekt. Daarmee scoort Kampen beter dan het landelijk gemiddelde.

Wethouder voor duurzaamheid Geert Meijering: “Het energieplan in Kampen loopt nog tot 2020. We zien met deze tussenstand dat er al heel wat acties uitgevoerd zijn die bijdragen aan energiebesparing. Er zijn in het licht van de komende energietransitie echter veel verdergaande investeringen nodig als de winning van gas als energiebron wordt stopgezet. Hier ligt een uitdaging voor het nieuwe college in Kampen. Samen met de samenleving moeten we een breed gedragen aanpak ontwikkelen.

De gemeente richt zich met de acties uit energieplan op meerdere sectoren en doelgroepen. Deelname door de doelgroepen is evenwel vrijblijvend. De tussentijdse rapportage laat zien dat er minder dan verwacht gebruik gemaakt wordt van de soms bijna geheel gratis mogelijkheid van een energiescan.

De zaken waar de gemeente meer zelfstandig in opereert lopen voorspoediger. Enkele voorbeelden zijn het terugdringen en vergroenen van het eigen energieverbruik en het onderzoek naar de mogelijkheid geothermie als stadsverwarming in te zetten.