Uitkomsten bodemonderzoek speelplaats Greenterweg

Geplaatst op 25 mei, 2018 om 9:59 | In de categorie:

Op de speelplaats aan de Greenterweg Kemphaanstraat in Kampen is in opdracht van de gemeente een bodemonderzoek uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de bodemsanering in het afgelopen najaar op het naastliggende perceel.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het speelzand waarop de speeltoestellen staan schoon is. Op het overige terrein van de speelplaats zijn plaatselijk wel sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (lood en zink) vastgesteld, maar de waarden hiervan liggen onder de risicogrens. Er is hierdoor geen gevaar voor de volksgezondheid.

 

De GGD, betrokken bij het onderzoek, oordeelt dat er geen risico is geweest voor de gezondheid van spelende kinderen als gevolg van de bodemverontreiniging in de buurt van de speelplaats. Het gemiddelde gehalte aan lood en zink dat is vastgesteld, ligt beduidend lager dan de risicogrenswaarde. Bovendien is er sprake van een grasmat waardoor de kans op een mogelijke blootstelling nog verder wordt teruggebracht. De oorzaak van de verontreiniging is mogelijk de bijmengingen met puin in de grond.

 

Deelsanering

Het college heeft besloten om uit voorzorg een deelsanering op en rond de speelplaats uit te voeren. Wethouder Geert Meijering legt uit: “Wij willen echt ieder mogelijk risico voor nu en in de toekomst uitsluiten en hebben daarom dit besluit genomen. De verontreinigde toplaag wordt met de deelsanering geheel verwijderd, zodat er geen sprake meer kan zijn van eventuele verspreiding door bijvoorbeeld omwoeling van de grond.”

 

De voorbereidingen voor de saneringswerkzaamheden zijn gestart. De verwachting is dat eind van het jaar de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Na de sanering worden de huidige speeltoestellen niet teruggeplaatst. De nieuwe invulling van het speelterrein wordt afgestemd op de besluitvorming over de herijking van het speelruimteplan en de ontwikkelingen in de Brunneper Bongerd. De gemeente gaat in overleg met de buurtbewoners over een mogelijke tijdelijke invulling van het speelveld.

 

Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek en het besluit om uit voorzorg de bodem te saneren.