Eerste contouren gezamenlijke ambitie beoogde coalitie zichtbaar

Geplaatst op 27 april, 2018 om 8:38 | In de categorie:

De partijen ChristenUnie, GBK,CDA en Groenlinks zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of zij gezamenlijk een coalitie en coalitieprogramma kunnen vormen. In de eerste fase is in een aantal sessies teruggekeken op de afgelopen raadsperiode en is gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke ambitie. De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar.

Er wordt gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij ruimte is voor inbreng van alle partijen uit de gemeenteraad. Afgesproken is dat de vier partijen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken of zij een nieuwe coalitie en coalitieprogramma kunnen vormen. Met de raad is afgesproken, dat er een terugkoppeling plaatsvindt waarbij ook de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten de gelegenheid krijgen hun wensen en punten kenbaar te maken.

De vier partijen willen de overige partijen de gelegenheid geven hun wensen en ambities kenbaar te maken voor de komende periode. Zij zijn daartoe uitgenodigd op dinsdag 15 mei om 19.30 uur in openbare bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis.

De door de raadsleden ingebrachte onderwerpen worden door de onderhandelende partijen afgewogen op in elk geval haalbaarheid en uitvoerbaarheid.