Remmelt de Boer informateur nieuwe coalitie in Kampen

Geplaatst op 27 maart, 2018 om 11:54 | In de categorie:

Alle Kamper fracties hebben gisteren overlegd om het proces te bespreken om te komen tot een nieuwe coalitie. De ChristenUnie Kampen is na de verkiezingen met zes zetels de grootste partij gebleven in Kampen. Om de eerste fase in het proces op een goede manier vorm te geven, heeft de ChristenUnie Kampen oud-wethouder Remmelt de Boer voorgedragen als informateur. Dit voorstel werd door alle fracties aanvaard. De ChristenUnie benadrukt dat zij in dit proces wil optrekken met alle andere fracties in de raad.

Remmelt de Boer heeft veel bestuurlijk ervaring. Hij was wethouder in Kampen in de periode 2001 – 2006. Van 2007 – 2011 is hij lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als oud-wethouder is De Boer bekend met de politieke issues in onze gemeente en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele, betrouwbare en diverse coalitie. Tegelijkertijd heeft hij voldoende afstand om boven de partijbelangen uit te stijgen.

Focus op stabiele, betrouwbare en diverse coalitie

De fracties hebben een duidelijke opdracht aan de informateur meegegeven. De informateur moet in alle openheid uit de voeten kunnen met de nieuwe situatie. Het proces moet worden gedaan met een open en schoon speelveld, zowel op het proces als op de inhoud. Eveneens moet hij zich richten op een samenstellen van een stabiele, betrouwbare en diverse coalitie. De fracties hebben met elkaar afgesproken dat de rapportage van de informateur in openbaarheid wordt besproken.