Stichting Stadsherstel Kampen teleurgesteld

Geplaatst op 12 februari, 2018 om 9:49 | In de categorie:

Stichting Stadsherstel Kampen vindt de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen teleurstellend aangezien er weinig aandacht is voor de zorg voor het behoud van de monumentale binnenstad.

 

De stichting had het liefst gezien dat de partijen zich zouden buigen over de volgende stukjes erfgoed van Kampen:

 

  • De Boven Havenstraat
  • Het binnenkort leegkomende Almere College, de oude HBS;
  • Het Bolwerk bij het oude Station, ook al valt dit net buiten het beschermd stadsgezicht;
  • Het rijksmonument, het stadspark;
  • Herbestemmen van monumentale panden en kerken die leeg komen te staan;
  • De herinrichting van het Koggeterrein;
  • Een goede plek voor de Kogge;
  • Het aanwijzen van wederopbouwerfgoed als gemeentelijk monument.

 

In een brief schrijft de stichting: ‘Erfgoed is het visitekaartje van onze gemeente, het cement in de samenleving en een economische factor van belang.Het mag duidelijk zijn, de Stichting Stadsherstel is nog steeds nodig om de zorg voor Erfgoed en Monumenten onder de aandacht te brengen en te strijden voor het behoud ervan. Verwaarlozing mag nooit een reden zijn voor sloop en de gemeente hoort het goede voorbeeld te geven. In 2018 hoopt SSK haar 35-jarig jubileum te vieren. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het doel waarom SSK in 1983 is opgericht is nog niet behaald. Wel zijn wat activiteiten verlegd en zetten we ons nu meer op de bescherming van ons erfgoed in. En dat zal ook de komende jaren, mede gezien het ontbreken van de zorg voor het behoud van de monumentale binnenstad in de meerderheid van de verkiezingsprogramma’s, hard nodig blijven.’