Chanoekahvoering goed bezocht

Geplaatst op 22 december, 2017 om 4:21 | In de categorie:

Voor het tweede jaar hield Vrienden van Synagoge Kampen dinsdagavond een chanoekaviering in de openlucht. Die vond plaats in de Lampetsteeg bij de zij-ingang van de voormalige synagoge aan de IJsselkade.

De opkomst was groter dan vorig jaar toen de viering voor het eerst werd gehouden en de laatste avond samenviel met Oudjaarsavond. Dit jaar waren er meer – ook joodse – bezoekers aanwezig.
Zij zagen Isaac Gajoen uit Zwolle de kaarsen aansteken en een zegenbede uitspreken. Ook uit Kampen en omgeving waren joodse gasten aanwezig. Orna Gabay uit Israël legde iets uit over de viering en zong enkele Hebreeuwse liederen met de bezoekers. Na afloop aten de aanwezigen samen de traditionele Soefganiot. De olie waarin dit lekkernij wordt gebakken, symboliseert het wonder van Chanoeka.
Bij het branden van de laatste kaars schenen de aanwezigen met het licht uit hun mobiele telefoon. Daarmee lieten ze zien, dat ze het wonder van Chanoeka willen doorgeven, door op hun beurt het licht de wereld in te schijnen.
Vrienden van Synagoge Kampen hoopt vaker ontmoetingen te organiseren in het teken van het Jodendom.