Vreemde toevoeging na restauratie

Geplaatst op 1 augustus, 2017 om 1:45 | In de categorie:

Het monument op ‘De Dam’ in Kampen is onlangs gerestaureerd. De gedenkzuil werd in 1948 geplaatst op de Nieuwe Markt ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van Juliana. Het was een geschenk van het Kamper bedrijfsleven aan de Kamper bevolking. De betonnen kern is vervaardigd en geschonken door Schokbeton.

Machinefabriek ‘de IJssel’ (het latere Van Driel en Van Dorsten) schonk het ijzeren armatuur waaraan de lampen zijn bevestigd. Echter tot onze grote verbazing is de gedenkzuil ineens voorzien van een gouden bol. Uiteraard vindt SSK het zeer goed dat de monumenten in onze stad worden onderhouden, dus ook dit monument. Stadsherstel Kampen moet helaas concluderen dat de bol een geheel oneigenlijke toevoeging is aan het monument, die zeker afbreuk doet aan de originele situatie.

Het monument op de Nieuwe Markt in Kampen, de eerste plaats waar het heeft gestaan. Later is het monument verplaatst naar de plaats waar het nu staat, ‘De Dam’ in Kampen. De situatie is vrijwel conform zoals het was rond 1950, alleen de kroon is iets verhoogd vanwege de destijds aangebrachte nieuwe verlichting.

De huidige toevoeging van de gouden bol doet naar onze mening dusdanig afbreuk aan het oorspronkelijke eenvoudige karakter van monument van net na de oorlog, dat Stadsherstel Kampen het college van burgemeester en wethouders in Kampen dringend hebben verzocht om deze sterk storende en historisch onjuiste en oneigenlijke toevoeging alsnog weer te verwijderen.