Kampen stimuleert vernieuwing in de zorg

Geplaatst op 27 juli, 2017 om 11:42 | In de categorie:

Met dit innovatiebudget wil de gemeente samen met de aanbieders van zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties, werkgevers en inwoners/partijen in georganiseerd verband bijdragen leveren aan de gewenste verandering van de inhoud, organisatie, bekostiging en verantwoording in de zorg en ondersteuning.

De gemeente: “De druk op de zorg en ondersteuning neemt de komende vijftien jaar steeds verder toe. Dit komt doordat mensen steeds ouder worden, welvaartsziekten steeds vaker voorkomen en mensen (andere) eisen stellen aan de kwaliteit van zorg.”

“Als we niet nu al inspelen op deze veranderingen, dan zal over een aantal jaar de ondersteuningsvraag niet alleen groter zijn dan het aanbod, maar zal het aanbod ook niet meer aansluiten bij de wensen van onze inwoners”, legt wethouder Eibert Spaan uit. “Bovendien willen we ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven waar mensen met plezier zo lang mogelijk zelfstandig een eigen leven kunnen leiden en actief mee kunnen doen”.

In 2015 stelde de gemeente Kampen voor het eerst budget beschikbaar voor innovatieve projecten. Destijds in de vorm van een subsidieregeling. Gezien de ervaringen van de vorige keer is besloten om het budget vanaf dit jaar niet voor iedereen open te stellen, maar meer gericht in te zetten. Hiertoe zal de gemeente potentiële partijen benaderen met als doel om samen te komen tot een samenhangend en toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij het zelfoplossend vermogen van inwoners en het versterken van de algemene voorzieningen. Ook kent de nieuwe werkwijze minder regels, waardoor het budget sneller en makkelijker kan worden ingezet.

Het initiatief is uitgangspunt. Voor 2017 zijn vier speerpunten geformuleerd: initiatieven gericht op de aanpak multiproblematiek in het gezin, eenzaamheid, schuldenaanpak en laaggeletterdheid.