College herstructureert en evalueert parkeerbeleid

Geplaatst op 13 maart, 2013 om 5:13 | In de categorie:

In juli 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat het parkeerbeleid geëvalueerd en geherstructureerd moet worden. Het huidige parkeerbeleid geldt namelijk al vanaf 2001. Doel is om per 1 januari 2014 een nieuw, door ondernemers en inwoners gedragen, parkeerbeleid te introduceren.
De afgelopen maanden is vooral met de klankbordgroep binnenstad over het parkeerbeleid gesproken. Nu zitten wij in het stadium om over de resultaten de commissie Ruimtelijke ordening in hoofdlijnen te consulteren. Hiervoor is een opinienota opgesteld.
Na behandeling van de opinienota in de commissie Ruimtelijke ordening van 15 april neemt het college een definitief besluit over de herstructurering van het parkeerbeleid. Het collegebesluit gaat voor inspraak gedurende zes weken. Na de inspraakperiode wordt een reactienota gemaakt.