Verslag inspraakbijeenkomst terrassenbeleid Binnenstad

Geplaatst op 6 maart, 2013 om 8:51 | In de categorie:

Hoe beperken we kapotte glazen in de binnenstad? Wat is de beste manier om terrasmeubilair op te ruimen? En tot hoe laat mag er terras gehouden worden? Donderdag 7 februari 2013 organiseerde de gemeente Kampen een inspraakbijeenkomst over het terrassenbeleid in de binnenstad van Kampen.
De bijeenkomst was een eerste aanzet om te weten te komen wat er leeft over het onderwerp in het gebied. De gemeente wil graag in onderling overleg komen tot een evenwichtig terrassenbeleid. Bewoners, de politie en horecaondernemers waren aanwezig om de diverse punten te bespreken, met discussies tot gevolg.
Burgemeester Bort Koelewijn, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Kampen, opende de avond. “Het horecauitvoeringsbeleid is opgesteld in 2006. Uit een evaluatie is gebleken dat het beleid opnieuw beoordeeld moet worden. Ons doel is een gezellige binnenstad waar men kan winkelen en recreëren. Tegelijkertijd moet de binnenstad leefbaar zijn voor de bewoners. Zij maken de stad tot wat hij is. Iedereen levert een bijdrage. Hoe we daar vorm en inhoud aan geven bespreken we vanavond.”
De punten die besproken werden waren de terrasvergunning, het mogelijk gebruik van kunststof glazen, het opruimen van terrasmeubilair en de openingstijden. Deze punten leverden behoorlijk wat stof tot discussie op: de belangen van de horeca, gemeente en bewoners waren moeilijk direct in afspraken te vatten.
De reacties, ideeën en meningen van de partijen zijn belangrijk bij het vaststellen van het nieuwe beleid. De burgemeester neemt ze mee in zijn besluitvorming. Een uitgebreidverslag van de inspraakbijeenkomst terrassenbeleid kunt u hier downloaden.