Gemeente Raadsspreekuur op 14 maart

Geplaatst op 6 maart, 2013 om 8:45 | In de categorie:

Tot nu toe heeft de gemeenteraad in 2013 twee keer een raadsspreekuur gehouden. Hiervan heeft een aantal inwoners en instellingen gebruikgemaakt. Op donderdag 14 maart wordt het eerstvolgende raadsspreekuur gehouden.
Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 uur. Als globale eindtijd wordt 20.00 uur aangehouden. Wel wordt van de bezoekers gevraagd om zoveel mogelijk om (of kort na) 19.00 uur aanwezig te zijn om te voorkomen dat iedereen na 19.45 uur komt. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies (waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen) mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel.

Onderwerpen commissievergaderingen maart 2013

Duidelijk is dat onder andere de volgende onderwerpen in maart op de agenda’s van de commissies komen:
  • Raadsvoorstel herstructurering en uitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden (commissie Ruimtelijke ontwikkeling)
  • Nota grondprijzen 2013 (commissie Ruimtelijke ontwikkeling)
  • Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten (commissie Inwoners)
  • Raadsvoorstel budget uitvoering onderwijshuisvestingsprogramma 2013 (commissie Inwoners)
  • Raadsvoorstel wijziging statuten en benoemen leden Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (commissie Inwoners)
  • Raadsvoorstel zendtijdverzoek Omroep Stichting IJsselmond (commissie Inwoners)
  • Opinienota kaderstellende beleidsregels Kampereiland e.o. (commissie Bestuur en middelen)
  • Informatienota evaluatie jaarwisseling 2012 / 2013 (commissie Bestuur en middelen)
  • Raadsvoorstel vervreemding bloot eigendom gronden camping en jachthaven Roggebotsluis van Kampereiland Vastgoed NV via de gemeente Kampen aan de provincie Overijssel (commissie Bestuur en middelen)
Daarnaast ligt nog een aantal informatieve onderwerpen ter visie voor de commissievergaderingen. Wilt u met fracties over deze of andere onderwerpen spreken, dan bent u van harte welkom op het raadsspreekuur van donderdag 14 maart 2013. Alle te agenderen onderwerpen staan halverwege week 10 in de commissieagenda’s opwww.kampen.nl/raad.