Pesten groot probleem op basisscholen

Geplaatst op 2 maart, 2013 om 9:57 | In de categorie:

Pesten is aan de orde van de dag op basisscholen. Dat blijkt volgens dagblad de Stentor uit een landelijk onderzoek van het Zwolse onder­zoeksbureau School & Innovatie Groep.

Bijna 10.000 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van 87 scholen voor pri­mair onderwijs in het land zijn voor het onderzoek anoniem bevraagd. De uitkomsten zijn schokkend. Ne­gen procent van de leerlingen zegt structureel (da­gelijks of wekelijks) te worden ge­pest. Dat betekent dat ongeveer 74.000 kinderen in het land slachtoffer zijn van pesterijen.

Verschillende vormen van pesten
Sterk in opkomst is het pesten via social media als Twitter en Hyves. Ook vinden pesterijen vaak plaats op het schoolplein en in de klas. Slachtoffers krijgen vaak de schuld van iets wat ze niet hebben gedaan. Ook worden ze geregeld buitengeslo­ten of worden ze nooit voor feestjes uitgenodigd, terwijl anderen dat wel worden. Fysiek pesten, zoals schoppen en slaan, ko­mt minder vaak voor.

Het vei­ligheidsgevoel van de gepeste kinderen op school wordt sterk aangetast. Leerkrachten proberen grip op het pesten te krijgen door het bespreekbaar te maken in de klas, maar in de praktijk blijkt dat lastig te zijn. “Waar ligt de grens tussen plagen, ruzie en pesten?”, vraag een schooldirecteur zich af. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat scholen concrete maatrege­len nemen om pesten tegen te gaan.

Bron: RTV Oost