Afvalstoffenheffing: tarieven ondergrondse containers

Geplaatst op 25 februari, 2013 om 5:51 | In de categorie:

Eind februari zijn de gemeentelijke belastingenaanslagen verzonden. Hier zijn ook de kosten in opgenomen voor het afval dat in 2012 is aangeboden. Wij ontvingen enkele vragen over de kosten voor ondergrondse containers met een vulopening van 60 liter.

Tarief container 60 liter

In de belastingfolder is het tarief voor ondergrondse containers met een vulopening van 60 liter niet vermeld. Dit tarief van € 1,62 is 1 december 2011 vastgesteld door de gemeenteraad en de bijbehorende verordening is vervolgens gepubliceerd. Maakt u gebruik van een ondergrondse container met een vulopening van 60 liter, dan wordt dit tarief in rekening gebracht.

Nieuwe ondergrondse containers

De meeste ondergrondse containers zijn sinds 2011 vervangen. De vulopening is daarbij vergroot van 40 naar 60 liter. Doordat in deze containers meer afval kan worden aangeboden is het tarief hoger.
De vernieuwing is destijds niet apart gecommuniceerd, omdat de verandering voldoende zichtbaar was. De communicatie over de containers van 60 liter en de kosten had beter gekund. De verzonden aanslagen zijn echter wel juist.