Verkoop gronden camping Roggebotsluis voor waterveiligheid

Geplaatst op 22 februari, 2013 om 3:07 | In de categorie:

De provincie Overijssel koopt in het kader van maatregelen voor de waterveiligheid de gronden aan van camping en jachthaven Roggebotsluis. Eigenaar en verpachter van de gronden is Kampereiland Vastgoedbeheer N.V.. Volgens de statuten van Kampereiland Vastgoedbeheer N.V. moet verkoop om die reden plaatsvinden via de gemeente Kampen. Ook het erfpachtrecht (met de opstallen), nu in handen van de campingeigenaar, wisselt van eigenaar en gaat naar de provincie zodra de gemeenteraad van Kampen instemt met de verkoop.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop van de gronden aan de provincie. Het gaat om een zogeheten vervreemding van bloot eigendom. De gemeenteraad neemt hierover 28 maart een besluit. De Raad van Commissarissen van Kampereiland Vastgoedbeheer N.V. ging al eerder akkoord met de aankoop van de gronden, mits ook de gemeenteraad van Kampen hierover positief besluit.

De camping en jachthaven zijn gelegen in het bestemmingsplangebied IJsseldelta Zuid en liggen nu al buitendijks. Door de aanleg van de bypass kan het waterpeil ter plaatse, na de sloop van de Roggebotkering na 2020 bij zeer zware storm hoger worden dan in de huidige situatie. Om de kans op overstroming niet te vergroten ten opzichte van de huidige situatie, moeten diverse maatregelen getroffen worden.

De huidige exploitant blijft de camping tot 2015 exploiteren. Het is de intentie om de camping, inclusief afspraken over de aanpak van de te treffen hoogwatervoorzieningen, door te verkopen aan een nieuwe exploitant, zodat ook na 2015 een camping in het gebied behouden kan blijven. De eigenaar van de camping en jachthaven heeft zijn campinggasten deze week geïnformeerd over de aankoop door de provincie.