Geld voor fietssnelweg en Ambachtsstraat

Geplaatst op 16 februari, 2013 om 12:00 | In de categorie:

Kampen krijgt 134.000 euro van de provincie voor de aanleg van de schakel fietssnelweg Zwolle-Kampen en 343.300 euro voor de Herinrichting van de Ambachtsstraat (westelijk deel). Daarnaast krijgt de gemeente nog een bedrag van 64.743 euro dat zij mag gebruiken voor gedragsbeinvloedendeprojecten.

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen in totaal voor 2013 ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De subsidieaanvragen van de gemeenten worden door de provincie getoetst aan het Provinciaal Verkeer- en Vervoerbeleid en aan het coalitieakkoord ‘de kracht van Overijssel’. In totaal zijn 14 infrastructuurprojecten gehonoreerd voor een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Voor gedragsbeinvloeding en verkeersveiligheid wordt in totaal ruim 658 duizend euro ingezet. De uitvoering van deze projecten draagt bij aan het provinciale doel voor een betere doorstroming en het verlagen van het aantal verkeersdoden en -gewonden. De ingediende gemeentelijke projecten richten zich vooral op het verbeteren van de infrastructuur in West-Overijssel. Het gaat hier om wegenprojecten en maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid en een verbetering van de verkeersveiligheid. Het accent ligt hierbij op de aanpak van locaties waar veel verkeersongevallen plaatsvinden, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen. Ook de doorstroming op wegen en het aanleggen van fietsvoorzieningen hebben extra aandacht. Naast maatregelen voor het aanpassen van de infrastructuur richten de gemeentelijke projecten zich ook op gedragsbeinvloeding. Deze projecten worden vaak in samenwerking met onder andere de politie, scholen en ANWB uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om projecten als verkeerseducatie in het onderwijs.

Bron: De Brug