CDA Valentijnsbloemen voor buurtvrijwilligers

Geplaatst op 14 februari, 2013 om 7:48 | In de categorie:

Onder het motto ‘Vrijwilligers maken de samenleving leuker’ hebben CDA vertegenwoordigers Theo Rietkerk, Christiaan Schrijver (beide CDA Overijssel) en Hilde Palland Mulder (CDA Kampen) vijf buurvrouwen uit de Akelei een bloemetje overhandigd op Valentijnsdag.

De buurvrouwen, Klasina van Egmond, Beanca Schrijver, Miranda Karel, Ayse Aslander en Helen Diender zijn in de bloemen gezet vanwege hun vrijwilligerswerk en inzet voor de buurt met het buurtinitiatief Buitenspeeldag.
Het eerste jaar kwamen er 250 kinderen op af en dat is inmiddels opgelopen tot zo’n zeshonderd. De nadruk bij de activiteiten ligt op het samenkomen; mensen bij elkaar brengen en samenwerken aan een leuke buurt. Om alles te financieren houdt de organisatie elk jaar een collecte in de wijk en worden bedrijven en fondsen aangeschreven.
“Een mooi initiatief”, aldus de CDA’ers, “omzien naar elkaar in de praktijk! Het is belangrijk om elkaar te kennen in de wijk. De overheid wil graag dat dat burgers meer zelf initiatief nemen en dit een prachtig voorbeeld van beiden.”

Kroonappels voor opknappen speeltuinĀ 
De buurvrouwen hebben inmiddels ook het initiatief genomen om geld in te zamelen voor het opknappen van de speeltuin in de Akelei. De speeltuin inclusief de toestellen staan vaak onder water. “‘Een grote modderboel. Wij willen de speeltuin voorzien van drainage en hebben ons initiatief aangemeld voor de ‘Kroonappels’ van het Oranjefonds”, legt Klasina van Egmond uit.
“Wij, vijf buurvrouwtjes doen dit alles vrijwillig, maar om de speeltuin, waar alles in afspeelt van drainage te voorzien, zijn wij afhankelijk van steun. Wij willen dit stukje speeltuin graag behouden, en dat kan niet als er telkens na een regenbui de speeltuin onder water staat. Wij willen iedereen oproepen om te stemmen op ons initiatief op www.kroonappels.nl , gemeente Kampen. Daarmee kunnen we 50.000 euro winnen. Help de kinderen, zodat zij altijd fijn kunnen spelen!”

Waardering
“Vrijwilligerswerk is de smeerolie van onze samenleving. Daarom vinden wij het van belang dat we onze waardering daar ook voor laten blijken.
Dat doen we als CDA in alle gemeenten in Overijssel op Valentijnsdag”, aldus Rietkerk en Schrijver.
In voorgaande jaren mochten onder andere Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden en maaltijdbezorgers van Tafeltje Dekje, de heer Van Dijk, Stichting LiveLife, eetclub De Plu, vrijwilligers van KTK, diverse mantelzorgers het echtpaar Kalter en Boxman al bloemen ontvangen op Valentijnsdag van het CDA’ers Rietkerk en Palland Mulder voor hun vrijwilligerswerk in de gemeente Kampen.

Bron: De Brug