GBK: onderzoek gehandicaptenparkeren

18 februari, 2019 —  

GBK werd benaderd door een houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Die vindt dat op sommige locaties in Kampen er te weinigRubber op sportvelden is oké

17 februari, 2019 —  

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van woensdag 13 februari 2019, pleitten GBK en PvdA voor een ander strooisel dan het


Inloopconcert Kamper Byzantijns Kozakkenkoor

17 februari, 2019 —  

Op zaterdag 23 februari verzorgt het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor weer een inloopconcert in het Ikonenmuseum te Kampen. Gemiddeld verzorgt het koor


Veteranencafé Kampen

16 februari, 2019 —  

Ook komende donderdag 21 februari is er zoals elke derde donderdag van de maand om 14.30 uur weer een veteranencafé


Gevonden en verloren voorwerpen week 7

15 februari, 2019 —  

Gevonden en verloren voorwerpen uit de gemeentes Kampen en Zwartewaterland kunt u melden en brengen bij Stadstoezicht Kampen.  Voor gevonden