Laatste Nieuws

Tag Archives: Verkeer

Verstoring tussen Zwolle en Dronten opgelost

Oorzaak

De beperkingen tussen Zwolle en Dronten als gevolg van een wisselstoring zijn voorbij.

Verwachting

Houdt u nog wel rekening met een langere reistijd.

 

 

Aangepaste auto- en fietsroutes vanwege bouw Stationskwartier

Op 5 maart 2014 starten de werkzaamheden voor het verwijderen van de ‘oude’ Niersallee in Kampen, de hoofdontsluiting voor woonwijk De Maten. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk het Stationskwartier. Voor het verkeer betekent dit dat enkele routes aangepast worden.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen op 5 maart met het aanleggen van een tijdelijke weg voor gemotoriseerd verkeer vanaf de rotonde op het einde van de Symfonielaan naar de al gerealiseerde asfaltweg door het Stationskwartier. Het gebruik van de ‘oude’ Niersallee is dan nog steeds mogelijk.

Nieuwe autoroute
Vanaf eind maart, als de tijdelijke weg klaar is, wordt het autoverkeer vanuit De Maten via deze tijdelijke weg over de nieuwe asfaltweg vanaf de rotonde Symfonielaan door de woonwijk Stationskwartier naar de rotonde op de (nieuwe) Niersallee geleid.

Omleidingroute fietsers
Gedurende de aanleg van de tijdelijke weg en de overige werkzaamheden aan de ‘oude’ Niersallee, wordt voor fietsers met bestemming station Kampen Zuid vanaf de Europa-allee een omleidingroute door de woonwijk De Maten ingesteld. Deze route geldt vanaf 10 maart tot kort na de zomervakantie. De omleidingroute wordt met borden aangegeven.

Verder onderzoekt de gemeente momenteel wat de meest geschikte fietsroute is voor de aansluiting van de rotonde Europa-allee naar Station Kampen Zuid (met name bedoeld voor fietsers afkomstig uit Het Onderdijks).

Verplaatsing bomen
De bomen (iepen) die langs de ‘oude’ Niersallee staan, worden 27 februari 2014 met een ‘verplantmachine’ verwijderd, in depot gezet en vervolgens dit najaar langs de Symfonielaan herplant. De bomen worden in depot gezet in het gebied tussen de carpoolplaats en het fietspad. Over het verplanten van de bomen heeft overleg plaatsgevonden met het Bomenmeldpunt en wijkvereniging De Maten. Beide organisaties hebben ingestemd met het verplanten van de bomen en dat het verplanten plaatsvindt, voordat de bezwarentermijn van de kapvergunning is verstreken. De bomen hebben nu nog geen blad, waardoor het risico van doodgaan tot een minimum wordt beperkt.

De gemeente hoopt met deze verkeersmaatregelen dat eventuele overlast tot een minimum beperkt wordt.

Goedkope rijbewijskeuringen senioren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht  bij Goedkope Keuringen op 7 februari in Wijkcentrum Reyersdam, Reyersdijk 2. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website:  www.goedkopekeuringen.nl.

Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden verhoogd naar 75 jaar. Dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid onder de senioren over de leeftijdsverhoging m.b.t. de rijbewijskeuring:
Bent u tussen de 70 en 75 jaar oud en hoeft u op het vragenformulier van het CBR geen enkele vraag met ‘JA’ te beantwoorden, dan is een keuring NIET nodig.

Een voorbeeld van het vragenformulier staat vermeld op: www.cbr.nl/111–.pp.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 25,00, medisch € 30,00, C/D/E € 45,00
Overige data: 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De voorzijde van het formulier vult u alvast tuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Vannacht kans op gladheid

De strooiploegen zijn aan het strooien vanwege de verwachte gladheid!

 

N50 bij Kampen weer open, gekantelde vrachtwagen is opgeruimd

De N50 bij Kampen is in beide richtingen weer open, nadat de weg uren dichtzat door een gekantelde vrachtwagen.

De aanhanger van de vrachtwagen was omgeklapt en in de berm terechtgekomen. De weg is sinds eind van de ochtend afgesloten geweest.

Klik hier en lees verder op RTV Oost

Gezamenlijk havenbedrijf Zwolle-Kampen-Meppel in ontwikkeling

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel sluiten op zaterdag 21 december een intentieovereenkomst voor een intensieve samenwerking op het gebied van logistiek en havens. Met deze overeenkomst spreken de betrokken gemeenten af om te onderzoeken op welke manier een gezamenlijk havenbedrijf opgericht kan worden.

De havens van Zwolle, Kampen en Meppel spelen een belangrijke rol bij de economische groei van de Regio Zwolle. Door de haventerreinen van de drie gemeenten als één haven te organiseren en in de markt te zetten, kan de regio zich sterker profileren. Ook kan er beter ingespeeld worden op wensen en ontwikkelingen van bedrijven in de regio. Met een gezamenlijk havenbedrijf willen Zwolle, Kampen en Meppel uitgroeien tot een logistiek knooppunt en een scharnierfunctie vervullen tussen de zeehavens en het Europese achterland.

De overeenkomst wordt gesloten tijdens een speciale netwerkbijeenkomst met Rotterdamse havenbedrijven en ondernemers uit de Regio Zwolle voor aanvang van de voetbalwedstrijd Feyenoord – PEC Zwolle in Rotterdam. Het is de bedoeling om een stapsgewijze samenwerking van de drie havens te organiseren.

Weg Kampen – Ens volgende week nacht dicht

De N50 tussen Kampen en Ens is volgende week een nacht dicht vanwege werkzaamheden aan de weg.

Rijkswaterstaat werkt aan de uitbreiding aan het besturingssysteem van de Ramspolbrug. Langs de N50 worden extra voorwaarschuwingsseinen geplaatst. Er moeten daarvoor een aantal boringen onder de weg door worden gemaakt. Omdat er ook voorwaarschuwingsseinen in de middenberm worden geplaatst, waar geen vluchtstrook is,  is de afsluiting noodzakelijk om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen.

Extra reistijd

De weg is vanaf maandag 22.00 tot 05.00 uur dinsdagochtend in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de A6 en de Ketelbrug. De N765 (de Friese weg) blijft wel open. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Burgwal tijdelijk afgesloten

Vanwege de tweede fase van de nieuwbouw van het woonzorggebouw Margaretha gaat vanaf donderdag 21 november de Burgwal tussen de Burgwalstraat en de Geerstraat dicht voor al het verkeer. Dan start namelijk de sloop van het pand aan de Burgwal. Dit duurt tot en met vrijdag 20 december.
Tijdens deze sloopperiode is de Burgwal op werkdagen van maandag 7.30 uur tot en met vrijdag 18.00 uur aaneengesloten (dus ook ’s nachts) in zijn geheel afgesloten. Tijdens de weekeinden (vrijdag 18.00 uur tot maandag 7.30 uur) is de Burgwal open voor al het verkeer.

Verkeer zonder bestemming binnenstad
Verkeer dat geen bestemming heeft, wordt op de kruising Burgwal met de Broederweg verwezen richting de Ebbingestraten. De Burgwal tussen de Broederweg en de Burgwalstraat is voor bestemmingsverkeer (bewoners/bezoekers van dit deel van de binnenstad inclusief de parkeergarage in de Hofstraat) wel toegankelijk.

Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Paul Vellinga, wegbeheerder, per e-mail via p.vellinga@kampen.nl.

Kamperlijn blijft treinverbinding, opwaardering gefaseerd

De Kamperlijn blijft een treinverbinding. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten van Overijssel en B&W van de gemeente Zwolle en Kampen aan Provinciale Staten en de raden voor, na een studie rond de vervoersopties bus, trein en tram.

Flinke opknapbeurt
Met de keuze voor de trein krijgt het spoortraject tussen Zwolle en Kampen de komende jaren een flinke opknapbeurt door elektrificatie van de lijn, de aanleg van meer haltes en een hogere frequentie. De uitbreiding vindt in verschillende fases plaats.

Halte Stadshagen
Tussen 2015 en 2017 wordt de Kamperlijn geëlektrificeerd en komt er een halte in Stadshagen en een tunnel voor het autoverkeer ter hoogte van de nieuwe halte. De tunnel is nodig om de verbinding tussen de verschillende wijken in Stadshagen te verbeteren en de veiligheid rond het spoor te garanderen. Ook gaat de snelheid van de trein omhoog van 100 naar 130 tot 140 km/uur. Daarnaast wordt naast de bestaande spoorbrug over de Blaloweg in Zwolle een fietsbrug aangelegd, waarmee de fietssnelweg tussen Zwolle en Kampen wordt verbeterd. Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle en Kampen nemen binnenkort een besluit over de voorstellen voor de aanpak van de Kamperlijn.

Meer haltes en hogere frequentie
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de drie overheden de verschillende vervoersopties voor de Kamperlijn, te weten: bus, trein en tram bestudeerd en tegen elkaar afgewogen. Met de keuze voor de trein blijft het oorspronkelijke doel voor het realiseren van een kwalitatief goede verbinding tussen Zwolle en Kampen en de tussengelegen woon- en werkgebieden overeind. Met de halte in Stadshagen krijgen ook de inwoners van Stadshagen een directe aansluiting op het spoornet.

Verder ontwikkelen
Nadat de eerste fase is afgerond willen de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen de lijn verder ontwikkelen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de eventuele aanleg van haltes bij Voorsterpoort, Werkeren en Kampen-Oost en de uitbreiding van de frequentie van twee naar vier keer per uur in latere jaren. Met de fasering in de verbetering van het spoortraject sluiten de provincie en gemeenten aan bij het tempo van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de Netwerkstad Zwolle Kampen.

Investeren in een kwalitatief goede verbinding
De totale kosten van het project tot 2018 worden geraamd op € 24,75 miljoen. Hiervan neemt de provincie € 15,35 miljoen euro voor haar rekening voor het opwaarderen van de spoorverbinding en een bijdrage aan de tunnel. Voor het aanleggen van de halte Stadshagen, de autotunnel en de fietsverbinding over de Blaloweg reserveert de gemeente Zwolle € 8,9 miljoen. De gemeente Kampen betaalt € 500.000,– voor het aanpassen van het station Kampen.

Uitkomst onderzoek
De trein sluit goed aan op de wens voor kwalitatief goed vervoer tussen Zwolle en Kampen. En de elektrificatie van de lijn bespaart op de exploitatiekosten, het energiegebruik, verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast in het gebied tussen Zwolle en Kampen. Daarnaast zorgt elektrificatie voor een kortere rijtijd, waardoor de reizigers sneller op de plek van bestemming zijn en een kwartierdienst in de toekomst mogelijk is.

Kwaliteitseisen
De busvarianten sluiten niet goed aan op de kwaliteitseisen. De reistijd met de bus is langer en de bus is minder goed in staat om in de spits grote aantallen reizigers te vervoeren. Voor de tramvariant bleek uit de eerdere aanbestedingsronde dat deze in deze economische tijden niet haalbaar is en dat doortrekken van de tram naar de binnenstad financieel niet haalbaar is, waardoor de exploitatie onrendabel wordt.

Kamperlijn krijgt extra station in Stadshagen Zwolle

De Kamperlijn, de spoorlijn tussen Kampen en Zwolle, wordt uitgebreid. In een gezamenlijke verklaring zeggen de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel dat de lijn onder meer geëlektrificeerd wordt, dat er meer haltes komen en dat er meer treinen gaan rijden.

De grote opknapbeurt wordt in fases uitgevoerd. In 2015 wordt begonnen met de vervanging van de dieseltreinen door elektrische treinen op de Kamperlijn. Ook komt er een nieuwe halte in de Zwolse wijk Stadshagen. Daar wordt ook een tunnel voor het autoverkeer aangelegd. Verder gaat de snelheid van de trein omhoog van 100 naar 130 tot 140 km per uur.

24,7 miljoen

En naast de bestaande spoorbrug over de Blaloweg in Zwolle wordt een fietsbrug aangelegd, waardoor de fietssnelweg tussen Zwolle en Kampen wordt verbeterd. Deze werkzaamheden moeten eind 2017 afgerond zijn. De kosten van deze eerste fase bedragen 24,7 miljoen euro. Daarvan komt 15,3 miljoen euro voor rekening van de provincie, 8,9 miljoen wordt betaalt door de gemeente Zwolle en Kampen draagt een half miljoen bij.

Toekomstmuziek

De andere voorgenomen tussenstations (Kampen-Oost, Schellerlanden en Voorsterpoort) blijven voorlopig toekomstmuziek. En ook plannen om de halfuursdienst te veranderen in treinen die om het kwartier gaan rijden worden voorlopig nog niet uitgewerkt.

Klik hier en lees verder op RTV Oost

Scroll To Top