Kampen tekent convenant jeugdhulp en passend onderwijs

Geplaatst op 13 september, 2017 om 11:41 | In de categorie:

Donderdag 21 september ondertekenen de zestien schoolbesturen van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente Kampen opnieuw het ‘convenant jeugdhulp en passend onderwijs’. In het convenant staan afspraken over de samenwerking en uitvoering van hulp aan leerlingen in en buiten de school.

School is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Een kind moet hier alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Als kinderen problemen hebben thuis of binnen de school, merken leerkrachten vaak dat de ontwikkeling van een kind minder goed loopt.

De leerkracht of school kan niet bij alle problemen zelf een oplossing bieden. Dan kan de school het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen om mee te denken en/of hulp te bieden. Deze manier van samenwerken is vastgelegd in het convenant jeugdhulp en passend onderwijs.

De gemeente Kampen stelt middelen beschikbaar zodat het CJG schoolmaatschappelijk werkers kan aanbieden aan de scholen. Alle scholen maken gebruik van deze dienst, waardoor de schoolmaatschappelijk werkers onderdeel zijn van de interne zorgstructuur. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat professionals, ouders en leerlingen elkaar ontmoeten en overleggen wat nodig is.

Met de komst van Passend Onderwijs en gemeentelijke Jeugdhulp zijn in 2015 voor het eerst afspraken gemaakt tussen alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente, om nauw samen te werken voor kinderen en jongeren die hulp of zorg nodig hebben. Want vaak gaat het om dezelfde kinderen die zowel binnen als buiten de school ondersteuning en zorg nodig hebben.  Deze afspraken zijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In dit tweede convenant zijn vooral hernieuwde afspraken vastgesteld om ervoor te zorgen dat het verwijzen van kinderen naar eventuele ondersteuning verbetert. Het nieuwe convenant heeft een looptijd van vier jaar.

Bron: www.kampen.nl