Gemeente Kampen stelt nieuw beheerplan voor steenmarter vast

Geplaatst op 18 mei, 2017 om 4:55 | In de categorie:

Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beheerplan voor de steenmarter vastgesteld. Het nieuwe steenmarterbeheerplan wijkt niet veel af van het oude: de regels voor het omgaan met steenmarters zijn niet veranderd. De gemeente adviseert inwoners over het nemen van maatregelen om steenmarters te weren.

De huidige ontheffing van de gemeente Kampen voor het vangen en verplaatsen van steenmarters loopt eind 2017 af. Op basis van dit nieuwe plan wordt opnieuw een ontheffing voor vijf jaar aangevraagd bij de provincie.

Beschermde diersoort
Met het steenmarterbeheerplan legt de gemeente Kampen vast hoe ze omgaat met de beschermde status van de steenmarter. De steenmarter is een beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming en mag zonder ontheffing niet worden gevangen of gedood. Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen mogen niet opzettelijk worden vernield. Ontheffingen op dit verbod worden verstrekt door de provincie.

Overlast neemt gestaag toe
De eerste melding van overlast door steenmarters in de gemeente Kampen stamt uit 2005. Het ging toen om één geval. In  2009 kwamen er drie meldingen binnen, in 2011 was dit vijf keer het geval  en vorig jaar, 2016, kwamen er acht meldingen van overlast binnen. Tot nog toe is overlast door steenmarters met werende maatregelen aangepakt, maar het valt niet uit te sluiten dat het vangen of verplaatsen van de steenmarter in de toekomst nodig is. Door op voorhand een vijfjarige ontheffing hiervoor aan te vragen, wordt voorkomen dat dit per geval moet gebeuren. Het Steenmarterbeheerplan 2017 wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het Steenmarterbeheerplan 2017 vervangt het plan uit 2012 dat nog verwijst naar de Flora- en Faunawet. De nieuwe versie gaat uit van de Wet Natuurbescherming die sinds 1 januari 2017 van kracht is en bevat actuelere cijfers over de steenmarter in de gemeente Kampen.